Brasserie / Snacking

Sur place ou à emporter

Paninis

 • Napoli

  Tomates, Mozzarela

 • Torino

  Tomates, Mozzarela, Jambon cru

 • Milano

  Tomates, Emmental, Poulet

 • Roma

  Tomates, Emmental, Jambon cuit

 • Palermo

  Tomates, Mozzarella, Chèvre, Emmental

 • O Solé Mio

  Tomates, Mozzarella, Jambon cru, Chèvre

Clubs

 • Jambon

  Tomates, Salade, Jambon, Emmental

 • Thon

  Tomates, Salade, Thon, Oeufs durs

 • Italien

  Tomates, Mozzarella, Jambon cru, Pistou

 • Poulet

  Tomates, Salade, Emmental, Poulet

 • O'Solé Mio

  Tomates, Mozzarella, Jambon cru, Chèvre

Salades

 • L'Aoste

  Tomates, Salade, Mozzarella, Jambon cru, Basilic, Maïs

 • La Complète

  Tomates, Salade, Emmental, Jambon, Oeuf dur, Olives noires, Maïs

 • La Fermière

  Tomates, Salade, Emmental, Poulet, Olives noires, Maïs

 • La Thon

  Tomates, Salade, Thon, Oeuf dur, Olives noires, Maïs

 • O'Solé Mio

  Tomates, Salade, Emmental, Jambon cru, Chèvre, Croûtons, Olives noires, Maïs

Foccacias

 • Jambon

  Tomates, Salade, Jambon, Mozzarela, Olives noires

 • Jambon cru

  Tomates, Salade, Jambon cru, Parmesan, Mozzarella

 • O'Solé Mio

  Tomates, Mozzarella, Jambon cru, Chèvre

Pizza (la part)

 • Reine

 • Aubergine